Patologia:

Parts de la fusteria podrides, cremades o directament inexistents, descomposició de la fusta o també retalls i forats.

Causa:

La podridura té lloc a causa de l’acció dels fongs, propiciada per unes condicions d’humitat excessiva. Aquesta mena de lesions les trobem sovint a les parts baixes de portes i balconeres, en estar més exposades a la humitat. D’altres vegades pot haver-hi forats i retalls a les fusteries causats per l’acció mecànica directa de cops o impactes.

Intervenció:

Reconstituïm la fusta allà on sigui necessari. Cal retallar de manera neta la part afectada o si és tracta d’una peça concreta, com un travesser o un muntant, substituir-la tota. Cal buscar el tipus de fusta més semblant a l’existent, tant en color i veta com en grau d’humitat. És millor que les peces siguin petites per tal de minimitzar els moviments de retracció i torsió posteriors. A l’hora de restituir parts és recomanable que es faci mitjançant encadellat, en comptes d’encolar simplement les peces per testa. Així es garanteix molt més la unió de les diferents parts. En aquells casos on la lesió és petita, l’ús de massilla per reparar fusteries és una solució fàcil i ràpida, però cal tenir present que, al ser la massilla un material molt diferent de la fusta, pot acabar produint clivelles a causa dels moviments de dilatació i retracció.