Alteració cromàtica de la fusta

Patologia:

Alteració cromàtica de la fusta, pèrdua de color, agafant un to grisós. Lesió superficial poc important i de fàcil solució.

Causa:

Exposició excessiva al sol al llarg del temps, falta d’hidratació de la fusta.

Intervenció:

L’efecte que tenen els raig UV a la fusta és equivalent a una pèrdua de la seva secció. Quan la secció és prou important com per suportar aquesta pèrdua de mil·límetres, n’hi ha prou amb raspallar la fusta i hidratar-la de nou amb olis o lasurs.