Sabates de fonamentació

 

 

Les sabates de fonamentació consisteixen en un eixamplament del mur per tal d’augmentar la superfície de contacte amb el terreny, i reduir-ne la tensió. En l’arquitectura tradicional, on encara no estaven desenvolupades les teories de càlcul estructural ni de resistència de materials, s’utilitzaven les sabates de fonamentació segons l’experiència del saber local. Normalment s’utilitzaven carreus o pedres grans amb morter de calç per les capes més profundes i un paredat igual que el del mur per a les capes superiors del fonament.