Ferramenta de la fusteria

En l’arquitectura hi ha una gran tradició del treball amb elements de ferro al marge del seu ús estructural. Des dels inicis la ferramenta ha estat el complement de la fusta per fer possible tots els element practicables que coneixem: finestres, balcons, portes, portalades… Amb el temps s’ha desenvolupat una gran varietat de petits elements que constitueixen la ferramenta de la fusteria.

Aquests elements són el pany, l’argolla, el pom o la maneta, el tancador, la balda, les frontisses o xarneres, el golfo…

El forrellat és un passador de ferro que serveix per tancar portes i finestres; la barralleva, barra de ferro amb un ganxo a cada extrem, col·locada en vertical que gira sobre si mateixa per quedar encaixada a una baga dins dels traus fets al bastiment; el bernat, barra de ferro que per un cap va penjada a un dels brancals d’un portal d’entrada i serveis per subjectar per darrera una de les dues fulles de la porta quan aquesta esta tancada mitjançant el ganxo que forma a l’extrem que es fa encaixar a una armella fixa.