Barana de forja

Un altre punt on la presència del ferro és general a tot el territori és en les baranes d’escales i balcons.

Tant en els balcons de llosa de pedra com en els de formigó armat o estructura metàl·lica i ceràmica, hi trobem més o menys les mateixes tipologies de baranes de ferro.

Primer les baranes es feien amb ferro forjat, ferro treballat en calent a cops de martell damunt l’enclusa. Els barrots més típics són barrots de secció quadrada; també hi ha els de secció helicoïdal, i hi podem trobar una gran varietat de baranes de forja amb geometries i dibuixos que mostren la gran habilitat i el bon ofici dels artesans serrallers.