Suplement a la barana per complir alçades mínimes CTE

Intervenció:

Una de les intervencions aparegudes com a conseqüència de l’aplicació del codi tècnic és la d’afegir un suplement a la barana per arribar a l’alçada reglamentària per evitar caigudes. Moltes vegades la solució més senzilla i respectuosa amb la barana preexistent passarà per fer un nou passamà a l’alçada de 1 ó 1,10 metres depenen si l’alçada de la llosana al carrer és inferior o superior a 6 metres.