Oxidació o ruptura de les baranes i reixes

Patologia:

Oxidació dels elements que conformen la barana o reixa, aparició de rovell, en lesions més avançades pot haver-hi exfoliacions, o algun element trencat. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot augmentar deu vegades el seu volum afectant el parament on estigui fixat.

Causa:

Les causes són la presència d’humitat i el pas del temps, afegit a un insuficient o inexistent manteniment.

Intervenció:

Si algun dels barrots o bé els ancoratges estan en molt malt estat, cal tallar-los i substituir-los per noves platines de ferro i soldar-los a la resta. A vegades és suficient descobrir la part d’acer encastada dels ancoratges, sanejar-los, passivar la corrosió amb àcid tànnic amb alcohol i ataconar d’obra. Si la barana o reixa nomé té un rovell superficial, cal raspallar amb raspalls metàl·lics la superfície dels elements de ferro per treure el rovell. A continuació aconseguir la passivació de la corrosió amb àcid tànnic amb alcohol i finalment aplicar dues mans de pintura antioxidant. Antigament per protegir els elements de ferro s’hi aplicava oli, fregant la superfície de l’element de ferro en calent. Aquest sistema s’anomena el pavonat.