Oxidació de la ferramenta de les fusteries

Patologia:

Oxidació de la ferramenta, aparició de rovell. En lesions més avançades pot haver-hi exfoliacions. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot augmentar deu vegades el seu volum afectant l’element de fusteria o el parament on estigui fixat.

Causa:

Oxidació deguda a la presència d’humitat i el pas del temps, afegit a un insuficient o inexistent manteniment.

Intervenció:

Si la peça només té un rovell superficial, cal raspallar amb raspalls metàl·lics la superfície dels elements de ferro per treure el rovell. A continuació cal aconseguir la passivació de la corrosió amb àcid tànnic amb alcohol, i finalment convé donar un acabat amb pintura acrílica antioxidant.
Si la peça està molt malmesa i sobretot si es tracta d’un element de suport de la fusteria com les frontisses, caldrà substituir les peces per unes de noves.