L’importància de l’escala

Abans de res cal ser conscient de l’ importància que té l’escala en l’organització i definició dels espais.
No podem pensar que es tracta d’un element menor o d’un element més. La situació de l’escala i el seu caràcter té un pes molt important en tota la configuració de l’edifici. Cal sospesar-ho molt abans d’enderrocar una escala, i més si es vol reconstruir canviant-la de lloc. Això podria significar perdre tota la lògica interna de l’espai.

Sovint podem trobar algun graó malmès, o sobretot desgastat pel pas del temps, solen ser defectes assumibles i si no, de fàcil solució: resolts substituint aquella peça de pedra, ceràmica o fusta, o bé, en el cas de la pedra canviant-la de posició. La dificultat a vegades està en trobar una peça el màxim de semblant a les existents. Tot i així, en el cas d’una escala amb moltes peces malmeses, generalment és millor substituir les peces d’acabat que enderrocar tota l’escala.

Ens podem trobar amb una escala que no compleix els paràmetres de la normativa actual. En aquest cas hauríem de plantejar-nos l’aplicació de l’article 2.3 del CTE que permet aplicar una solució diferent si es tracta de protegir un bé patrimonial.