Escales ceràmiques, voltes d’escala

L’escala amb estructura i acabat de rajol és la més utilitzada en l’arquitectura anònima, tan per la seva simplicitat com per l’economia de medis necessaris per fer-la. L’estructura és de volta d’escala, deixant el maó vist o bé enguixat i/o emblanquinat amb pintura de calç. Els graons fets i revestits també de rajol, a vegades combinats amb fusta, amb un cabiró entre l’estesa i el davant. Altres vegades el davant es pintava amb pintura de calç.

La podem trobar en escales de cases de veïns sobretot en les últimes plantes, amb baranes de barrots de ferro o de fosa, i també en masies i cases de poble, sovint encaixonada entre dues parets.