Escala de pedra

L’escala de pedra carejada sol formar part d’edificis nobles o religiosos. La podem trobar a l’exterior com escalinata majestuosa, a les escales dels patis gòtics, i també encaixonada entre murs, dins d’algunes masies.

A vegades  a cases de veïns a partir del segle XVIII, a les primeres tramades fins arribar al principal, tot i que en molts d’aquest casos es tracta d’un aplacat de pedra i no d’una escala massissa de pedra carejada.

També són de pedra carejada les escales de cargol per accedir al campanar i a la coberta de moltes esglésies i catedrals i també en les torres de castells i fortificacions.