Escala de paredat

Les escales de pedra paredada solen ser escales exteriors, d’una sola tramada i adossades al cos principal de l’edifici. Són escales per accedir des del carrer o l’era a la primera planta, de fet és l’escala pública per accedir a les estances de l’habitatge. Al ser la planta baixa tan en els masos com en les cases de poble, destinada al bestiar, la relació interior planta baixa i planta pis és d’us domèstic i privat.

A vegades es tracta d’una escala de 3 ó 4 graons davant l’entrada. 

Trobem d’altres variants de graons llargs i amples  formant carrers en els nuclis amb forts pendents.

Són escales de paredat, fetes amb pedres sense carejar o carejant només algun element, moltes vegades l’aparellat és en sec o amb fang, i excepcionalment amb morter de calç. Sovint s’utilitzen còdols de riu o pedres petites de cantell confinades entre els murs dels edificis que conformen el carrer,  utilitzant per fer el davant, lloses grans.