Escala de fusta

L’escala de fusta sol ser una escala auxiliar, una escala de gat formada per dos taulers de fusta que tenen taulers travessers formant els graons. Sovint són escales que no estan fixades a l’obra, així es poden utilitzar de manera flexible en diversos llocs i ocasions. Les trobem a les pallisses i per pujar a les golfes.

Excepcionalment es pot trobar alguna escala de fusta fixa amb els graons i la balustrada també de fusta, en algun Mas i cases de poble en zones de muntanya, indrets on hi ha un abundància de fusta