Xemeneies o fumeral

Per fer les xemeneies sempre s’han utilitzat els mateixos materials que composen la resta de l’edifici, combinats d’una manera o altre. Les xemeneies venen a ser una rèplica en miniatura del propi volum edificat, fetes d’obra, de pedra les més antigues i de rajol la majoria, van arrebossades amb el mateix morter de calç de les façanes.

El curull o barret té poca volada i pot ser de pedra, lloses de pissarra en zones de muntanya, de rajol i teula a mode de coberta, o simplement unes rajoles a manera de dues vessants que poden anar revestides també de morter de calç. L’enginy a l’hora de resoldre aquest elements amb els recursos que es tenien a mà ha fet desenvolupar un ampli ventall de solucions.

Darrerament i sobretot en xemeneies petites s’ha utilitzat el barret de ferro, suportat per unes potes fines d’acer, collades en una base d’obra revestida com la façana. És important que les xemeneies tinguin una volumetria simple, sobretot en rehabilitacions on les necessitats actuals comporten una abundància de xemeneies que pot desvirtuar el conjunt.