Coberta de pedra

La coberta de pedra més senzilla seria la coberta de pedra seca, com la falsa cúpula de les barraques de vinya.

De tota manera quan parlem de coberta de pedra ens solem referir a la coberta pròpia de les zones de muntanya on tota l’estructura és de fusta i en comptes de teules hi tenim pissarra. Son cobertes amb bigues de fusta, sovint troncs sense carejar, amb l’entrebigat de taulers i al damunt lloses de pissarra o de llicorella. Solen ser cobertes que tenen forts pendents, pensades per les nevades que sistemàticament cauen cada hivern.

Les peces de pissarra poden estar col·locades de manera més o menys regular, amb cada peça treballada formant una coberta molt endreçada, o també poden disposar-se les lloses tal com venen, amb formes i mides dispars. En l’arquitectura popular sovint es posen les peces de pissarra més grans a la part de sota, on s’acumulen els gruixos de neu. Es deixen les peces més petites per la part més alta de la vessant, excepte a la zona més propera al carener, que al ser un punt delicat requereix també de peces grans per tal de minimitzar les juntes.

 

La pissarra i la llicorella són pedres fosques i denses que absorbeixen i acumulen la radiació solar, fet que ajuda a fondre la neu.