Pròtesis

Quan la biga està malmesa en el seu punt de recolzament o bé només té una lesió o fractura puntual, mentre la resta de la fusta manté tota la seva resistència, és aconsellable fer una pròtesi per substituir només la part malmesa. Tal com hem anat recordant la fusta històrica té unes qualitats que avui dia són difícils de trobar en el mercat.

La pròtesi consisteix en una unió de dues peces de fusta encolades. En la unió entre les pues parts és molt important la geometria que dependrà de si els esforços a que estarà sotmesa la biga o element són de flexió, compressió o tracció. Per les pròtesis sotmeses a compressió és freqüent l’empalmament d’espiga, l’empalmament de forquilla i l’empalmament de mitjamossa. Per les pròtesis sotmeses a tracció s’utilitzen diferents variants de l’empalmament de cua d’oreneta, i finalment tenim l’empalmament de junta de jou: dues mosses obliqües que encaixen entre les quals es col·loquen dues falques que les mantenen fortament travades, i serveix per pròtesis sotmeses tan a compressió com a flexió i tracció.