Aïllament envers el foc

La fusta és un material que davant d’un incendi es crema a poc a poc. Cal fer esment que la fusta és un dels millors materials en un incendi ja que la part cremada actua com a protector de la resta, i al cremar-se molt a poc a poc, la disminució de resistència és gradual, donant temps a desallotjar l’edifici. Fet que no succeeix en les estructures metàl·liques.

Hi ha diferents intervencions per protegir les bigues de fusta del foc, però no totes són respectuoses amb el patrimoni existent. Així doncs, solucions com les pintures ignífugues, i cel-rasos, no les plantejarem.

Per tal de que la biga de fusta segueixi amb la seva capacitat portant durant els temps que regula la normativa contra incendis, es pot augmentar la secció de la biga i així s’augmenta el temps fins arribar al sol·licitat. L’augment de secció, tal com veiem a l’apartat de millora de la fletxa, es pot produir de diferents maneres, però si s’augmenta per la part superior no es canvia l’aspecte visual del sostre.