Eixida o sortida

No es tracta d’un balcó sinó més aviat d’una terrassa normalment descoberta. És un element que trobem a la planta pis de les masies o cases de poble. Situat al davant o al costat del volum principal, fet dels mateixos materials, sobre voltes de pedra, i on la barana és el mateix mur de pedra que sobresurt.

Posteriorment s’ha integrat com un més dels elements de l’arquitectura popular, adaptant el llenguatge de la pedra al del rajol. En aquests casos l’estructura de suport és feta a base d’arcs o voltes de rajol i les baranes es formen disposant els maons amb geometries d’una gran diversitat.