Balcons

El balcó és un element relativament recent i a més té un caràcter clarament urbà. Poques vegades trobem balcons en masies i cases pairals, només el barroc converteix la finestra en balcó en algunes zones. A les cases de pagès l’element que més s’hi aproxima són les galeries porticades o badius. Més que un element singular que sobresurt del pla de façana, sovint el concepte és el d’un buidat d’aquest pla tot mantenint la rotunditat del volum. Trobem el balcó sobretot en els edificis d’habitatges entre mitgeres, a la casa de veïns i en els nuclis urbans a partir del segle XVIII.