Balcó sense volada

 

Tot i que estrictament entenem per balcó l’element en voladís davant de la balconera, sovint trobem balcons on la barana és al mateix pla de la façana. Com en la resta de balcons, en zones de muntanya la barana és de fusta, i en altres zones és de barrots de ferro forjat o de fosa. Però tot sovint aquests balcons sense volada tenen per barana una balustrada de pedra, d’elements prefabricats de ceràmica, de terracota o bé d’elements prefabricats de ciment armat.