Ruptura de la mènsula o de la llosana del balcó

Patologia:

Ruptura o esquerda de la mènsula o la llosana del balcó. Pot ser una lesió greu quan l’esquerda és a la llosana o a una mènsula que fa la funció de reforç de la llosana. Quan la mènsula és de guix o terracota i té una funció ornamental és una lesió purament estètica.

Causa:

La pluja, els canvis de temperatura, els agents químics de la contaminació o les sals de la pròpia construcció poden originar esquerdes o provocar el trencament d’algun dels elements que conformen la llosana o la mènsula. Això comporta una pèrdua de la capacitat portant dels elements que llavors pateixen una sobrecàrrega que deriva amb noves fissures.

Intervenció:

Per trencar aquest procés cal trobar primer les causes que han originat les primeres esquerdes. Repicar les parts inestables. Si la llosana té un acabat superior, cal aixecar aquesta capa d’acabat per poder veure i reparar les juntes obertes. Abans d’aplicar el material reparador convé netejar la superfície amb aigua nebulitzada i raspalls naturals i substituir les parts que estiguin massa malmeses per ser reparades. S’utilitzaran sempre materials i morters el màxim de compatibles amb els existents.