Oxidació de l’estructura metàl·lica del balcó

Patologia:

xidació de l’estructura, aparició de rovell. En lesions més avançades pot haver-hi exfoliacions i disminució de la secció dels perfils. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot augmentar deu vegades el seu volum afectant els elements del seu entorn. En cas de lesió important, la pèrdua de capacitat portant de l’estructura pot posar en risc l’estabilitat del balcó.

Causa:

El contacte directa amb la pluja i un insuficient o inexistent manteniment produeix l’oxidació. Si l’oxidació avança, hi ha una disminució de la secció dels perfils i la conseqüent pèrdua de capacitat portant. Els punt més conflictius són aquells on l’estructura s’encasta al mur i on l’estructura de la barana troba l’estructura del balcó. Quan la humitat la produeix la condensació del mur o la condensació provinent de l’interior, es produeix l’augment de volum dels elements metàl·lics que esquerda el mur i obre el camí a noves lesions i patologies.

Intervenció:

Cal descobrir les parts encastades de l’estructura per veure si és suficient sanejar-les i treure l’oxidació amb raspalls metàl·lics. A continuació cal aconseguir la passivació de la corrosió amb àcid tànnic amb alcohol i finalment donar un acabat amb pintura antioxidant. Si hi ha exfoliacions importants, pèrdua de la secció dels elements de l’estructura o bé algun element trencat o ancoratge debilitat, caldrà tallar els elements malmesos i substituir-los per noves platines de ferro i soldar-los a la resta d’elements per finalment tractar-los amb antioxidant.