Conservació i restauració de bens culturals arquitectònics

Ronda del Guinardó, 18
08024 Barcelona

Tel. 935 136 706

www.caoh2.cat | caoh2@caoh2.cat